Premium Joomla Templates by iPage Coupon

Mgr. Peter Oborník, PhD. je moderátor, redaktor, PR a marketingový manažér a vysokoškolský učiteľ. Pôsobí na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde vyučuje na odboroch mediálne štúdiá a politológia. Zároveň je moderátorom rannej relácie SKY rádia. Pracuje ako moderátor viacerých podujatí najmä v Prešove. Je štatutárnym zástupcom občianskeho združenia inCEM, ktoré pracuje najmä v oblasti vzdelávania a rómskych komunít. Venuje sa videoprodukcii, grafike a tvorbe webových stránok a to prostredníctvom jeho organizácie 22media. Riadi študentskú Televíziu Mediálka. Dlhoročne pôsobí ako inštruktor vo fitnescentre ANTkardiofitness. Aktívne pracuje na rómskej problematike (a to aj výskumne - pripravuje monografiu zobrazovania Rómov v televíznom spravodajstve, aj prakticky), je jedným zo spoluorganizátorov Rómskeho domu na CampFeste, výstavy k príležitosti rómskeho holokaustu, pracuje na prednáškach proti extrémizmu s bývalým splnomocnencom Mgr. Petrom Pollákom, PhD., mediálne zastrešoval viaceré rómske podujatia.