Premium Joomla Templates by iPage Coupon

Mgr. Peter Oborník, PhD. je moderátor, redaktor, PR a marketingový manažér a vysokoškolský učiteľ. Pôsobí na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, kde vyučuje na odboroch mediálne štúdiá a politológia. Zároveň je moderátorom rannej relácie SKY rádia. Pracuje ako moderátor viacerých podujatí najmä v Prešove. Je štatutárnym zástupcom občianskeho združenia inCEM (incem.sk), ktoré pracuje najmä v oblasti vzdelávania a rómskych komunít. Od roku 2018 spolupracuje s Romani Slovak Czech Community - organizáciou vo Veľkej Británii http://romani.top/. Venuje sa marketingu a médiám prostredníctvom MEM Agency, s. r. o. Riadi študentskú Televíziu Mediálka. Dlhoročne pôsobí ako inštruktor vo fitnescentre ANTkardiofitness. Aktívne pracuje na rómskej problematike (a to aj výskumne - pripravuje monografiu zobrazovania Rómov v televíznom spravodajstve, aj prakticky), je jedným zo spoluorganizátorov Rómskeho domu na CampFeste, výstavy k príležitosti rómskeho holokaustu, pracuje na prednáškach proti extrémizmu s bývalým splnomocnencom Mgr. Petrom Pollákom, PhD., mediálne zastrešoval viaceré rómske podujatia.