Výsledky testu MK1

Zverejňujem výsledky testu predmetu Marketingová komunikácia 1 z 21. 5. 2018. Číslo - % - Známka. 1 – 85 – B; 2 – 81 – B; 3 – 77 – C; 4 – 85 – B; 5 – 82 – B; 6 – 82 – B; 7 – 86 – B; 8 – 72 – C; 9 – 72 – C; 10 – 85 – B; 11 – 94 – A; 12 – 80 – B; 13 – 70 – C; 14 – 91 – A; 15 – 82 – B; 16 – 82 – B; 17 – 65 – D; 18 – 72 – C; 19 – 67 – D; 20 – 56 – E. Finálne hodnotenie v MAISe zohľadní analýzu reklamy.

Výsledky MK1 a MV

Výsledky testov Marketingový výskum a Marketingová komunikácia 1 zo dňa 16. 5. 2018. Číslo - % - Známka: 1 – 70 – C; 2 – 78 – C; 3 – 80 – B; 4 – 93 – A; 5 – 87 – B; 6 – 50 – E; 7 – 60 – D; 8 – 75 – C; 9 – 60 – D; 10 – 50 – E; 11 – 60 – D; 12 – 90 – A; 13 – 100 – A; 14 – 90 – A. Na teste číslo 6 nie je vypísané meno, ak študent/študentka má záujem o hodnotenie testu, nech ma kontaktuje mailom.

 

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA 1

Zverejňujem výsledky druhého priebežného testu predmetu Marketingová komunikácia 1. Číslo – Body.

1 – 23, 2 – 21, 3 – 26, 4 – 18, 5 – 16, 6 – 27, 7 – 14, 8 – 28, 9 – 13, 10 – 26, 11 – 19, 12 – 20, 13 – 23, 14 – 13, 15 – 19, 16 – 16, 17 – 13, 18 – 16, 19 – 9, 20 -15, 21 – 5, 22 – 5 , 23 – 30, 24 – 23, 25 – 21, 26 – 25, 27 – 9, 28 – 21, 29 – 18, 30 – 16, 31 – 14, 32 – 27, 33 – 28, 34 – 21, 34 – 21, 35 – 17, 36 – 10, 37 – 24, 38 – 13, 39 - ? (pravdepodobne zámerne neuvedené meno) – 0, 40 – 3, 41 – 0, 42 – 11, 43 – 6, 44 – 10, 45 – 7, 46 – 12, 47 – 2.

5 bonusových bodov za kreativitu (vybrané dobrovoľné nápady a slogany) získavajú čísla:
2, 4, 46, 40,19, 11, 36, 35, 33 a 47.

Prosím o kontrolu bodov pri celkovom hodnotení. V prípade nejasností či nezrovnalostí ma kontaktujte najneskôr túto nedeľu (pred zápočtovým týždňom) mailom, alebo vyplnením formulára na webstránke. Ak ma nekontaktujete do nedele, znamená to, že počet bodov po Vašej kontrole je korektne spočítaný (a relevantný), a teda v prípade, ak objavíte chybu neskôr, nemusí byť akceptovaná.

Váš identifikátor je pridelené číslo pri absolvovaní ostatného testu (ktorý ste absolvovali v pondelok 25. 4. 2016). Počet bodov je súčtom všetkých aktivít priebežného hodnotenia. Vaše číslo je uvedené len v prípade, ak ste splnili všetky tri podmienky priebežného hodnotenia, t. j.: (1)  marketingová (a semiotická) analýza a interpretácia reklamy, (2) test 1 – základné pojmy marketingovej komunikácie a (3) test 2 – analytické a metodologické nástroje marketingovej komunikácie v praxi (+ bonusové body). V prípade, ak ste súčasťou zoznamu, znamená to, že ste absolvovali prvý riadny termín s príslušným počtom bodov, a teda Vám bude automaticky udelené hodnotenie riadneho (ne)absolvovania predmetu v MAISe.

Máte nárok na jeden riadny a jeden opravný termín. Riadny termín je možné absolvovať najneskôr v zápočtovom týždni, t. j. v pondelok 2. 5. 2016. V pondelok zároveň môžete absolvovať aj opravný termín, zdôrazňujem, že opravný ako aj riadny je len jeden. Opravný termín mimo zápočtového týždňa bude zverejnený v MAISe, prihlásenie je možné jedine prostredníctvom predmetného systému. V prípade, ak neabsolvujete riadny termín v zápočtovom týždni a nemáte na to adekvátne dôvody (choroba, osobné či rodinné problémy a pod.), automaticky strácate nárok na riadny termín a získavate hodnotenie podľa počtu doposiaľ získaných bodov.

Celkové hodnotenie predmetu Marketingová komunikácia je pridelené na základe získaných bodov nasledovne:

100 – 90 = A
89 – 80 = B
79 – 70 = C
69 – 60 = D
59 – 50 = E
menej ako 50 = FX

Celkové hodnotenie predmetu Marketingová komunikácia: Číslo – Body /spolu/: 1 – 68; 2 – 76; 3 – 83; 4 – 70,5; 5 – 70; 6 – 77; 7 – 68; 8 – 74; 9 – 68; 10 – 90; 12 – 72; 13 – 83; 14 – 50; 15 – 57; 16 – 58; 18 – 65; 19 – 61; 20 – 58; 21 – 51; 22 – 62; 23 – 74; 24 – 70; 25 – 76; 26 – 75; 29 – 65; 30 – 73; 31 – 50; 32 – 70; 33 – 80; 34 – 69; 35 – 67; 36 – 67; 37 – 55; 38 – 59; 41 – 41; 42 – 46,5; 43 – 29; 44 – 35; 45 – 63; 46 – 71.

Termín riadneho (a opravného) zápočtu: V PONDELOK 2. MÁJA 2016:

(1)    marketingová (a semiotická) analýza a interpretácia reklamy o 11:30 v m. č. 373

(2)    test 1 – základné pojmy marketingovej komunikácie o 12:30 v m. č. 373

(3)    test 2 – analytické a metodologické nástroje marketingovej komunikácie v praxi o 13:15 v m. č. 373.

V prípade neskoršieho príchodu (meškanie viac ako 10 minút) je účasť irelevantná, termín je neabsolvovaný – zjednodušene: akoby ste mali 0 bodov, ak je to riadny, zapíše sa známka podľa bodov, ktoré ste získali, ak ste už riadny absolvovali a chcete ísť na opravný, nič sa nedeje, zapíšete sa na ďalší termín v MAISe.

Prajem veľa úspechov.

Výsledky testu Základy žurnalistiky 9. 4. 2018

Zverejňujem výsledky testu predmetu Základy žurnalistky z 9. 4. 2018. Číslo-%-Známka. 1-100-A; 2-100-A; 3-100-A; 4-100-A; 5-88-B; 6-100-A; 7-50-E; 8-71-C; 9-92-A; 10-50-E; 11-78-C; 12-50-E; 13-95-A.

Priebežné hodnotenie Marketingová komunikácia

Zverejňujem body z prvého zápočtového testu. Maximálny výsledok testu bol 35 b. Nazbieraných zápočtových bodov spolu za celý semester je maximálne 100.

Číslo – počet bodov. 1 – 9,5; 2 – 3; 3 – 22; 4 – 26; 5 – 19,5; 6 – 29; 7 – 29; 7 – 28 (1MSTb2); 8 – 8; 9 – 3; 10 – 27; 11 – 25; 12 – 13; 13 – 29; 14 – 9; 15 – 29; 16 – 29; 17 – 35; 18 – 19; 20 – 21; 21 – 33; 22 – 35; 23 – 33; 24 – 29; 25 – 28; 26 – 30; 27 – 30; 28 – 14; 29 – 25; 30 – 23; 31 – 29; 32 – 30; 33 – 29; 34 – 30; 35 – 31; 36 – 30; 37 – 31; 38 – 28; 39 – 25; 40 – 25; 41 – 31; 42 – 28; 43 – 27; 44 – 28; 45 – 29; 46 – 17,5; 47 – 14.

Prajem pekné veľkonočné sviatky.

Výsledky testu Základy žurnalistiky, 7.4.2018

Číslo - % - Známka. 1-87-B; 2-100-A; 3-100-A; 4-71-C; 5-63-D; 6-95-A; 7-84-B; 8-77-C.

Výsledky testov 22. 1. 2016 v m. č. 400

Zverejňujem výsledky testov predmetov Úvod do marketingu a manažmentu a Aplikovaný marketig. Číslo - % - Známka. 0 - podvádzanie - FX, 1 - 58 - E, 2 - 50 - E, 3 - 64 - D, 4 - 56 - E, 5 - 75 - C, 6 - 94 - A, 7 - 54 - E, 8 - 25 - FX, 9 - 91 - A, 10 - 56 - E, 11 - 68 - D, 12 - 40 - FX, 13 - 23 - FX, 14 - 50 - E, 15 - 63 - D.

Úvod do marketingu a manažmentu - test

Zverejňujem výsledky testu predmetu Úvod do marketingu a manažmentu z 11. 1. 2018. Číslo - % - Známka. 1-41-FX; 2-50-E; 3-43-FX; 4-20-FX; 5-50-E; 6-54-E; 7-50-E; 8-70-C; 9-19-FX.

Zverejňujem výsledky piatkového (15. 1. 2016) testu.

Zverejňujem výsledky piatkového (15. 1. 2016) testu. Známky budú zapísané v MAISe v priebehu zajtrajšieho dňa.

Číslo - % - Známka. 1 – 56 – E, 2 – 25 – FX, 3 – 50 – E, 4 – 50 – E, 5 – 91 – A, 6 – 56 – E, 7 – 62 – D, 8 – 62 – D, 9 – 12 – FX, 10 – 75 – C, 11 – 6 – FX, 12 – 81 – B, 13 – 87 – B, 14 – 87 – B, 15 – 50 – E, 16 – 62 – D, 17 – 40 – FX, 18 – 22 – FX, 19 – 53 – E, 20 – 91 – A, 21 – 68 – D, 22 – 22 – FX, 23 – 21 – FX, 24 – 56 –E, 25 – 50 – E, 26 – 19 – FX,27 – 81 – B, 28 – 63 – D, 29 – 62 – D, 30 – 81 – B, 31 – 81 – B, 32 – 84 – B, 33 – 81 – B, 34 – 63 – D,35 – 25 – FX, 36 – 75 – C, 37 – 50 – E, 38 – 81 – B, 39 – 81 – B, 40 – 75 – C, 41 – 68 – D, 42 – 87 – B. Opäť platí, že tí z Vás, ktorí sú na hrane, majú 50% budú mať výsledné hodnotenie E aj napriek známke z priebežného hodnotenia - aktivita im už bola započítaná v hodnotení testu.Test si, samozrejme, máte možnosť všetci opraviť. Vďaka za pochopenie.

Úvod do marketingu a manažmentu - 19.12.2017

Zverejňujem výsledky predmetu Úvod do marketingu a manažmentu. Číslo - % - Známka. 1 - 64 - D; 2 - 50 - E; 3 - 19 - FX; 4 - 19 - FX; 5 - 70 - C; 6 - 57 - E; 6 - 57 - E; 7 - 80 - B; 8 - 41 - FX; 10 - 82 - B; 10 - 41 - FX (č. 10 bolo uvedené 2x); 11 - 54 - E; 12 - 43 - FX; 13 - 70 - C; 14 - 54 - E; 15 - 50 - E; 16 - 65 - D; 17 - 70 - C; 18 - 84 - B; 19 - 76 - C; 20 - 38 - FX; 21 - 24 - FX; 22 - 57 - E; 23 - 80 - B. Na termín je potrebné prihlásiť sa v MAISe (najskôr možné po zápise známok).

Výsledky testu APLIKOVANÝ MARKETING

Zverejňujem výsledky testu predmetu Aplikovaný marketing zo 14. 12. 2015. Por. č - % - Známka. 1-75-C; 2-94-A; 3-75-C; 4-75-C; 5-53-E; 6-72-C; 7-62-D; 8-94-A; 9-94-A. Konečné hodnotenie vzhľadom na Vaše projekty bude zapísané v dohľadnej dobe v MAISe.

Zverejňujem výsledky testu predmetu Aplikovaný marketing z 15. 12. 2015. Por. č - % - Známka. 1-75-C; 2-25-FX; 3-68-D; 4-56-E; 5-50-(FXE); 6-93-A; 6-94-A; 7-75-C; 8-38-FX; 9-72-C; 10-75-C; 11-75-C; 12-72-C; 13-50-(FXE); 14-22-FX; 15-62-D; 16-56-E; 17-37-FX; 18-81-B; 19-94-A; 20-75-C; 21-94-A; 22-50-(FXE); 23-56-E; 24-56-E; 25-50-(FXE); 26-63-D; 27-94-A; 28-75-C; 29-61-D; 30-81-B. Tí z vás, ktorí majú zapísané (FXE) získali hraničné hodnotenie. Ako výsledná známka (aj po spriemerovaní s projektom) im bude zapísané E. Samozrejme, Vám všetkým je umožnený aj opravný termín. Konečné hodnotenie vzhľadom na Vaše projekty bude zapísané v dohľadnej dobe v MAISe.

Výsledky testov 12. 12. 2017

Zverejňujem výsledky testov predmetov Hudobný videoklip a Aplikovaný marketing zo dňa 12. 12. 2017. Číslo – Známka. 1 – A; 2 – A; 3 – E; 4 – B; 5 – E; 6 – C; 7 – C; 8 – E; 9 – B; 10 – A; 11 – B; 12 – D; 13 – D; 14 – E; 15 – B; 16 – D; 17 – C; 18 – B; 19 – A;  20 – E; 21 – D; 22 – A; 23 – C; 24 – B (BEZ MENA); 25 – B; 26 – A; 27 –  ; 28 – A; 29 – D; 30 – D; 31 – B; 32 – A; 33 – B; 34 – A; 35 – Fx; 36 – C; 37 – C; 38 – A; 39 – B; 40 – B; 41  – C; 42 – A; 43 – A; 44 – A; 45 – C; 46 – A;  47 – D; 48 – A; 49 – B; 50 – A. Známky budú čoskoro zapísané v MAISe. V prípade, ak nemáte uzavretý projekt predmetu Aplikovaný marketing, s prezentáciou sa prihláste na akýkoľvek termín.

 

Základy marketingu 4 - test

Zverejňujem výsledky testu priebežného hodnotenia predmetu Základy marketingu 4 zo 6. 5. 2015. Číslo - % - Známka. 1 – 58 – E, 2 – 32 – FX, 3 – 46 – FX, 4 – 51 – E, 5 – 76 – C, 6 – 32 – FX, 7 – 52 – E, 8 – 28 – FX, 9 – 91 – A, 10 – 92 – A, 11 – 64 – D, 12 – 28 – FX, 13 - 84 – B, 14 – 46 – FX, 15 – 56 – E.

Výsledky testu Marketingová komunikácia 1

Zverejňujem výsledky testu predmetu Marketingová komunikácia 1 z 31. mája 2017. Číslo - % - Známka. 1 - 50 - E; 2 - 54 - E. Analýzu reklamy (seminárnu prácu) prosím zaslať najneskôr do 11. 6. 2017. Pripomínam, že termín bol do 14. mája. Práce poslané po predĺženom termíne nebudú akceptované.

Základy marketingu 2 - test

Zverejňujem výsledky testu (čiastkového hodnotenia) predmetu Základy marketingu 2 z 5.5.2015. Číslo - % - Známka. 1 - E - 50, 2 - C - 70, 3 - C - 70, 4 - E - 50, 5 - 65 - D, 6 - 60 - D, 7 - 50 - E, 8 - 60 - D, 9 - 90 - A, 10 - 35 - FX, 11 - 70 - C, 12 - 55 - E, 13 - 50 - E, 14 - 25 - FX, 15 - 70 - C, 16 - 80 - B, 17 - 50 - E, 18 - 60 - D, 19 - 60 - D, 20 - 80 - B, 21 - 50 - E, 22 - 40 - FX, 23 - 25 - FX. Pripomínam, že opravný termín priebežného čiastkového hodnotenia je možný aj pred začatím ústnej skúšky po zápise v MAISe.

Výsledky testu Marketingová komunikácia 1

Zverejňujem výsledky testu predmetu Marketingová komunikácia 1 z 11. mája 2017. Číslo - % - Známka: 1 -75 - C; 2 - 50 - E; 3 - 50 - E; 4 - 71 - C; 5 - 44 - FX; 6 - 65 - D; 7 - 54 - E; 8 - 73 - C; 9 - 61 - D; 10 - 81 - B; 11 - 23 - FX; 12 - 50 - E; 13 - 23 - FX; 14 - 50 - E; 15 - 90 - A; 16 - 71 - C. Záverečné hodnotenie predmetu bude zohľadňovať praktickú prácu - analýzu reklamy.

Public relations – zápočtový test

Zverejňujem výsledky zápočtového testu predmetu Public relations pre odbor politológia z 5.5.2015. Číslo - % - Známka. 1 – 83 – B, 2 – 87 – B, 3 – 50 – E, 4 – 83 – B, 5 – 50 – E, 6 – 29 – FX, 7 – 75 – C, 8 – 25 – FX, 9 –  92 – A, 10 – 100 – A, 11 – 42 – FX, 12 – 92 – A, 13 – 83 – B, 14 – 67 – D, 15 – 71 – C, 16 – 75 – C, 17 – 83 – B. V prípade záujmu opravy sa, prosím, nahláste na ponúkaný termín v MAISe.

Výsledky testu Politická komunikácia, 10. 4. 2017

Zverejňujem výsledky testu predmetu Politická komunikácia z 10. 4. 2017. 1 - 100 - A; 2 - 91 - A; 3 - 100 - A; 4 - 100 - A; 5 - 38 - FX; 6 - A - FX; 7 - 88 - B; 8 - 76 - C; 9 - 94 - A; 10 - 60 - D; 11 - 100 - A; 12 - 76 - C; 13 - 88 - B; 14 - 82 - B; 15 - 80 - B; 16 - 100 - A; 17 - 88 - B; 18 - 70,5 - C; 19 - 80 - B. Známky čoskoro nájdete zapísané v MAISe.

Opravný zápočet, 15. 1. 2015

Zverejňujem výsledky zápočtového testu predmetov Základy marketingu 1 a 3 zo dňa 15. januára 2015. Číslo - % - Známka. 1 – 71 – C; 2 – 42 – FX, 3 – 76 – C; 4 – 51 – E; 5 – 51 – E; 6 – 53 – E; 7 – 85 – B; 8 – 51 – E; 9 – 61 – D; 10 – 27 – FX; 11 – 51 – E; 12 – 63 – D; 13 – 83 – B; 14 – 54 – E; 15 – 51 - E; 16 – 81 – B; 17 – 51 – E; 18 – 51 – E; 19 – 42 – FX.

Výsledky testov, 1. 2. 2017

Číslo - % - Známka. 1 - 38 - FX; 2 - 54 - E; 3 - 15 - FX; 4 - 40 - FX; 5 - 50 - E; 6 - 27 - FX; 7 - 50 - E; 8 - 84 - B; 9 - 56 - E. Posledný opravný termín v tomto semestri je 10. februára 2017. Prosím o zápis v MAISe.

Výsledky zápočtového testu ZM3

Prinášam výsledky zápočtového testu predmetu Základy marketingu 3 z 18. 12. 2014. Číslo - % - Známka. 1 – 77 – C; 2 – 55 – E; 3 – 55 – E; 4 – 51 – E; 5 – 81 – B; 6 – 81 – B; 7 – 100 – A; 8 – 55 – E; 9 – 100 – A; 10 – 100 – A; 11 – 55 – E; 12 – 55 – E; 13 – 63 – D; 14 – 55 – E; 15 – 73 – C; 16 – 91 – A; 17 – 91 – A; 18 – 55 – E; 19 – 100 – A; 20 – 73 – C; 21 – 66 –D; 22 – 82 – B. Ďalšie termíny nájdete v MAISe.

Výsledky z 20.1.2017

Zverejňujem výsledky testov predmetov Úvod do marketingu a Aplikovaný marketing z 20. januára 2017. Číslo - % - Známka. 1 – 15 – FX; 2 – 0 – FX; 3 – 71 – C; 4 – 21 – FX; 5 – 60 – D; 6 – 90 – A; 7 – 38 – FX; 8 – 53 – E; 9 – 54 – E; 10 – 85 – B; 11 – 29 – FX; 12 – 57 – E; 13 – 84 – B. Najbližší termín je v stredu 1. februára.

Výsledky zápočtového testu PR

Zverejňujem výsledky zápočtového testu. Opravné termíny zverejním do konca týždňa. Číslo - % - Hodnotenie: 1 - 92 - A; 2 - 73 - C; 3 - 100 - A; 4 - 100 - A; 5 - 84 - B; 6 - 84 - B; 7 - 84 - B; 8 - 80 - B; 9 - 77 - C; 10 - 77 - C; 11 - 88 - B; 12 - 94 - A; 13 - 84 - B; 14 - 92 - A; 15 - 100 - A; 16 - 65 - D; 17 - 87 - B; 18 - 92 - A; 19 - 92 - A; 20 - 76 - C.

Aplikovaný marketing a Úvod do marketingu

Zverejňujem výsledky testov predmetov Aplikovaný marketing a Úvod do marketingu (+PR) z 13.1.2017.

Číslo – % – Známka: 1 – 50 – E; 2 – 60 – D; 3 – 60 – D; 4 – 55 – E; 5 – 62 – D; 6 – 22 – FX; 7 – 70 – C; 8 – 90 – A; 9 – 90 – A; 10 – 56 – E; 11 – 84 – B; 12 – 60 – D; 13 – 65 – D; 14 – 80 – B; 15 – 14 – FX; 16 – 35 – FX; 17 – 54 – E; 18 – 51 – E; 19 – 60 – D; 20 – 80 – B; 21 – 65 – D; 22 – 70 – C; 23 – 80 – B; 24 – 53 – E; 25 – 35 – FX; 26 – 5 – FX; 27 – 70 – C; 28 – 45 – FX; 29 – 80 – B; 30 – 75 – C; 31 – 62 – D; 32 – 5 – FX; 33 – 70 – C; 34 – 60 – D; 35 – 60 – D; 36 – 60 – D; 37 – 52 – E.

Výsledky zápočtového testu ZM1

Zverejňujem výsledky včerajšieho (11. 12. 2014) testu predmetu Základy marketingu 1 (E225a). Číslo - % - Známka: bez čísla – 61 – D, 2 – 72 – C, 3 – 53 – E, 4 – 12 – FX, 5 – 38 – FX, 6 – 15 – FX, 7 – 21 – FX, 8 – 56 – E, 9 – 53 – E, 10 – 42 – FX, 11 – 58 – E, 12 – 66 – D, 13 – 64 – D, 14 – 17 – FX, 15 – 28 – FX, 16 – 17 – FX, 17 – 36 – FX, 18 – 17 – FX, 19 – 56 – E, 20 – 67 – D, 21 – 36 – FX, 22 – 44 – FX, 23 – 39 – FX, 24 – 51 – E, 25 – 42 – FX, 26 – 28 – FX, 27 – 53 – E, 28 – 42 – FX, 29 – 51 – E, bez čísla – 25 – FX, 31 – 17 – FX, 32 – 51 – E, 33 – 25 – FX, bez čísla – 36 – FX. Ďakujem za účasť, gratulujem všetkým, myslím, že ste nadobudli dostatok skúseností zo zápočtového testu. Keďže ste na univerzite len pár mesiacov objasním pár pravidiel – je potrebné sa pripraviť, na marketingu bez znalostí povinnej literatúry (ktorá tvorí cca 80% z prednášok) neprejdete. Máte jednu možnosť opakovať zápočet, príďte, prosím, až keď si prečítate povinnú literatúru, dám na výber viacero opravných zápočtových termínov. Dostali ste k dispozícii učebnicu, 300 strán nie je tak veľa, ak si naštudujete v texte dôležité definície, označené kľúčom. Prosím, premýšľajte, neučte sa automatizovane – je potrebné rozumieť. V prípade otázok ma kontaktujte. Je žiaduce sa pýtať, ak neviete, pretože, kto sa nič nepýta má predpoklad, že všetko vie.

PR TEST 5.1.2017

Číslo - % - Známka: 1-92-A; 2-83-B;3-92-A;4-62-D;5-79-C;6-82-B;7-42-FX;8-71-C;9-83-B;10-83-B;11-61-D;12-91-A;13-83-B.