Výsledky testu Marketingový výskum

Zverejňujem výsledky testov predmetu Marketingový výskum z 2. 5. 2019. Číslo-%-Známka: 1-80-B, 2-75-C, 3-80-B, 4-75-C, 5-90-A, 6-90-A, 7-70-C, 8-75-C, 9-100-A, 10-80-B, 11-80-B, 12-80-B.

Výsledky testu Marketingová komunikácia 1

Zverejňujem výsledky testu Marketingová komunikácia 1 zo dňa 2. mája 2019. Číslo-%-Známka: 1-100-A, 2-35-FX, 3-50-E, 4-85-B, 5-80-B, 6-57-E, 7-37-FX, 8-50-E, 9-82-B, 10-100-A, 11-61-D, 12-91-A, 13-95-A, 14-62-D, 15-56-E, 16-39-FX, 17-80-B, 18-82-B, 19-82-B.

Výsledky testov 12. 12. 2017

Zverejňujem výsledky testov predmetov Hudobný videoklip a Aplikovaný marketing zo dňa 12. 12. 2017. Číslo – Známka. 1 – A; 2 – A; 3 – E; 4 – B; 5 – E; 6 – C; 7 – C; 8 – E; 9 – B; 10 – A; 11 – B; 12 – D; 13 – D; 14 – E; 15 – B; 16 – D; 17 – C; 18 – B; 19 – A;  20 – E; 21 – D; 22 – A; 23 – C; 24 – B (BEZ MENA); 25 – B; 26 – A; 27 –  ; 28 – A; 29 – D; 30 – D; 31 – B; 32 – A; 33 – B; 34 – A; 35 – Fx; 36 – C; 37 – C; 38 – A; 39 – B; 40 – B; 41  – C; 42 – A; 43 – A; 44 – A; 45 – C; 46 – A;  47 – D; 48 – A; 49 – B; 50 – A. Známky budú čoskoro zapísané v MAISe. V prípade, ak nemáte uzavretý projekt predmetu Aplikovaný marketing, s prezentáciou sa prihláste na akýkoľvek termín.

 

Výsledky testov 25.1.2019

Zverejňujem výsledky testov z 25. januára 2019. Číslo - % - Známka. 1 – 40 – Fx, 2 – 35 – Fx, 3 – 52 – E, 4HV – 86 – B, 4UM – 60 – D, 5HV – 57 – E, 5UM – 50 – E, 6 – 70 – C, 7 – 70 – C, 8 – 19 – Fx, 9 -55 – E, 10 – 50 – E.

Výsledky testu Marketingová komunikácia 1

Zverejňujem výsledky testu predmetu Marketingová komunikácia 1 z 31. mája 2017. Číslo - % - Známka. 1 - 50 - E; 2 - 54 - E. Analýzu reklamy (seminárnu prácu) prosím zaslať najneskôr do 11. 6. 2017. Pripomínam, že termín bol do 14. mája. Práce poslané po predĺženom termíne nebudú akceptované.

Výsledky testov 17. 1. 2019

Zverejňujem výsledky testov zo štvrtku 17. 1. 2019. Číslo - % - Známka. 1 – 100 – A; 2 – 75 – C; 3 – 100 – A; 4 – 100 – A; 5 – 77 – C; 6 – 82 – B; 7 – 43 – FX; 8 – 35 – FX; 9 – 91 – A; 10 – 85 – B; 11 – 65 – D; 12 – 0 – FX; 13 – 60 – D; 14 – 64 – D; 15 – 50 – E; 16HV – 100 – A; 16UM – 71 – C; 17 – 81 – B. Najbližší termín je tento piatok, je potrebné zapísať sa v MAISe.

Výsledky testu Marketingová komunikácia 1

Zverejňujem výsledky testu predmetu Marketingová komunikácia 1 z 11. mája 2017. Číslo - % - Známka: 1 -75 - C; 2 - 50 - E; 3 - 50 - E; 4 - 71 - C; 5 - 44 - FX; 6 - 65 - D; 7 - 54 - E; 8 - 73 - C; 9 - 61 - D; 10 - 81 - B; 11 - 23 - FX; 12 - 50 - E; 13 - 23 - FX; 14 - 50 - E; 15 - 90 - A; 16 - 71 - C. Záverečné hodnotenie predmetu bude zohľadňovať praktickú prácu - analýzu reklamy.

VÝSLEKY TESTOV 20.12.2018

Zverejňujem výsledky testov predmetov Úvod do marketingu a manažmentu a Aplikovaný marketing z 20. 12. 2018. Č - % - Známka: 1 – 91 – A; 2 – 68 – D; 3 – 26 – FX; 4 – 80 – B; 5 – 24 – FX; 6 – 67 – D; 7 – 35 – FX; 8 – 28 – FX; 9 – 53 – E; 10 – 29 – FX; 11 – 15 – FX; 12 – 32 – FX; 13 – 60 – D; 14 – 36 – FX; 15 – 38 – FX; 16 – 50 – E.

Výsledky testu Politická komunikácia, 10. 4. 2017

Zverejňujem výsledky testu predmetu Politická komunikácia z 10. 4. 2017. 1 - 100 - A; 2 - 91 - A; 3 - 100 - A; 4 - 100 - A; 5 - 38 - FX; 6 - A - FX; 7 - 88 - B; 8 - 76 - C; 9 - 94 - A; 10 - 60 - D; 11 - 100 - A; 12 - 76 - C; 13 - 88 - B; 14 - 82 - B; 15 - 80 - B; 16 - 100 - A; 17 - 88 - B; 18 - 70,5 - C; 19 - 80 - B. Známky čoskoro nájdete zapísané v MAISe.

VÝSLEDKY TESTOV 17.12.2018

Zverejňujem výsledky testov PR a Hudobný videoklip zo 17. 12. 2018. Číslo - % - Známka. 1 – 50 – E; 2 – 62 – D; 3 – 75 – C; 4 – 80 – B; (bez čísla zrejme 5) – 65 – D; 6 – 60 – D; 7 – 80 – B; 8 – 92 – A; 9 – 92 – A; 10 – 75 – C; 11 – 65 – D; 12 – 83 – B; 13 – 100 – A; 14 – 92 – A; 15 – 30 – FX; 16 – 92 – A; 17 – 92 – A; 18- 67 – D.

Výsledky testov, 1. 2. 2017

Číslo - % - Známka. 1 - 38 - FX; 2 - 54 - E; 3 - 15 - FX; 4 - 40 - FX; 5 - 50 - E; 6 - 27 - FX; 7 - 50 - E; 8 - 84 - B; 9 - 56 - E. Posledný opravný termín v tomto semestri je 10. februára 2017. Prosím o zápis v MAISe.

VÝSLEDKY TESTOV 11.12.2018

Zverejňujem výsledky testov predmetov PR a Aplikovaný marketing z 11. 12. 2018. Číslo - % - Známka. 1 – 100 – A; 2 – 83 – B; 3 – 50 – E; 4 – 88 – B; 5 – 43 – (FX); 6 – 75 – C.

 

Výsledky z 20.1.2017

Zverejňujem výsledky testov predmetov Úvod do marketingu a Aplikovaný marketing z 20. januára 2017. Číslo - % - Známka. 1 – 15 – FX; 2 – 0 – FX; 3 – 71 – C; 4 – 21 – FX; 5 – 60 – D; 6 – 90 – A; 7 – 38 – FX; 8 – 53 – E; 9 – 54 – E; 10 – 85 – B; 11 – 29 – FX; 12 – 57 – E; 13 – 84 – B. Najbližší termín je v stredu 1. februára.

TESTY 10.12.2018

Zverejňujem výsledky testov predmetov Úvod do marketingu a manažmentu a Hudobný videoklip z 10. decembra 2018. Číslo - % - Známka: 1 – 64 – D; 2 – 85 – B; 3 – 62 – D; 4 – 67 – D; 5 – 80 – B; 6 – 75 – C; 7 – 90 – A; 8 – 80 – B; 9 – 100 – A; 10 – 100 – A; 11 – 72 – C.

 

Aplikovaný marketing a Úvod do marketingu

Zverejňujem výsledky testov predmetov Aplikovaný marketing a Úvod do marketingu (+PR) z 13.1.2017.

Číslo – % – Známka: 1 – 50 – E; 2 – 60 – D; 3 – 60 – D; 4 – 55 – E; 5 – 62 – D; 6 – 22 – FX; 7 – 70 – C; 8 – 90 – A; 9 – 90 – A; 10 – 56 – E; 11 – 84 – B; 12 – 60 – D; 13 – 65 – D; 14 – 80 – B; 15 – 14 – FX; 16 – 35 – FX; 17 – 54 – E; 18 – 51 – E; 19 – 60 – D; 20 – 80 – B; 21 – 65 – D; 22 – 70 – C; 23 – 80 – B; 24 – 53 – E; 25 – 35 – FX; 26 – 5 – FX; 27 – 70 – C; 28 – 45 – FX; 29 – 80 – B; 30 – 75 – C; 31 – 62 – D; 32 – 5 – FX; 33 – 70 – C; 34 – 60 – D; 35 – 60 – D; 36 – 60 – D; 37 – 52 – E.

Výsledky testu MK1

Zverejňujem výsledky testu predmetu Marketingová komunikácia 1 z 21. 5. 2018. Číslo - % - Známka. 1 – 85 – B; 2 – 81 – B; 3 – 77 – C; 4 – 85 – B; 5 – 82 – B; 6 – 82 – B; 7 – 86 – B; 8 – 72 – C; 9 – 72 – C; 10 – 85 – B; 11 – 94 – A; 12 – 80 – B; 13 – 70 – C; 14 – 91 – A; 15 – 82 – B; 16 – 82 – B; 17 – 65 – D; 18 – 72 – C; 19 – 67 – D; 20 – 56 – E. Finálne hodnotenie v MAISe zohľadní analýzu reklamy.

PR TEST 5.1.2017

Číslo - % - Známka: 1-92-A; 2-83-B;3-92-A;4-62-D;5-79-C;6-82-B;7-42-FX;8-71-C;9-83-B;10-83-B;11-61-D;12-91-A;13-83-B.

Výsledky MK1 a MV

Výsledky testov Marketingový výskum a Marketingová komunikácia 1 zo dňa 16. 5. 2018. Číslo - % - Známka: 1 – 70 – C; 2 – 78 – C; 3 – 80 – B; 4 – 93 – A; 5 – 87 – B; 6 – 50 – E; 7 – 60 – D; 8 – 75 – C; 9 – 60 – D; 10 – 50 – E; 11 – 60 – D; 12 – 90 – A; 13 – 100 – A; 14 – 90 – A. Na teste číslo 6 nie je vypísané meno, ak študent/študentka má záujem o hodnotenie testu, nech ma kontaktuje mailom.

 

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA 1

Zverejňujem výsledky druhého priebežného testu predmetu Marketingová komunikácia 1. Číslo – Body.

1 – 23, 2 – 21, 3 – 26, 4 – 18, 5 – 16, 6 – 27, 7 – 14, 8 – 28, 9 – 13, 10 – 26, 11 – 19, 12 – 20, 13 – 23, 14 – 13, 15 – 19, 16 – 16, 17 – 13, 18 – 16, 19 – 9, 20 -15, 21 – 5, 22 – 5 , 23 – 30, 24 – 23, 25 – 21, 26 – 25, 27 – 9, 28 – 21, 29 – 18, 30 – 16, 31 – 14, 32 – 27, 33 – 28, 34 – 21, 34 – 21, 35 – 17, 36 – 10, 37 – 24, 38 – 13, 39 - ? (pravdepodobne zámerne neuvedené meno) – 0, 40 – 3, 41 – 0, 42 – 11, 43 – 6, 44 – 10, 45 – 7, 46 – 12, 47 – 2.

5 bonusových bodov za kreativitu (vybrané dobrovoľné nápady a slogany) získavajú čísla:
2, 4, 46, 40,19, 11, 36, 35, 33 a 47.

Prosím o kontrolu bodov pri celkovom hodnotení. V prípade nejasností či nezrovnalostí ma kontaktujte najneskôr túto nedeľu (pred zápočtovým týždňom) mailom, alebo vyplnením formulára na webstránke. Ak ma nekontaktujete do nedele, znamená to, že počet bodov po Vašej kontrole je korektne spočítaný (a relevantný), a teda v prípade, ak objavíte chybu neskôr, nemusí byť akceptovaná.

Váš identifikátor je pridelené číslo pri absolvovaní ostatného testu (ktorý ste absolvovali v pondelok 25. 4. 2016). Počet bodov je súčtom všetkých aktivít priebežného hodnotenia. Vaše číslo je uvedené len v prípade, ak ste splnili všetky tri podmienky priebežného hodnotenia, t. j.: (1)  marketingová (a semiotická) analýza a interpretácia reklamy, (2) test 1 – základné pojmy marketingovej komunikácie a (3) test 2 – analytické a metodologické nástroje marketingovej komunikácie v praxi (+ bonusové body). V prípade, ak ste súčasťou zoznamu, znamená to, že ste absolvovali prvý riadny termín s príslušným počtom bodov, a teda Vám bude automaticky udelené hodnotenie riadneho (ne)absolvovania predmetu v MAISe.

Máte nárok na jeden riadny a jeden opravný termín. Riadny termín je možné absolvovať najneskôr v zápočtovom týždni, t. j. v pondelok 2. 5. 2016. V pondelok zároveň môžete absolvovať aj opravný termín, zdôrazňujem, že opravný ako aj riadny je len jeden. Opravný termín mimo zápočtového týždňa bude zverejnený v MAISe, prihlásenie je možné jedine prostredníctvom predmetného systému. V prípade, ak neabsolvujete riadny termín v zápočtovom týždni a nemáte na to adekvátne dôvody (choroba, osobné či rodinné problémy a pod.), automaticky strácate nárok na riadny termín a získavate hodnotenie podľa počtu doposiaľ získaných bodov.

Celkové hodnotenie predmetu Marketingová komunikácia je pridelené na základe získaných bodov nasledovne:

100 – 90 = A
89 – 80 = B
79 – 70 = C
69 – 60 = D
59 – 50 = E
menej ako 50 = FX

Celkové hodnotenie predmetu Marketingová komunikácia: Číslo – Body /spolu/: 1 – 68; 2 – 76; 3 – 83; 4 – 70,5; 5 – 70; 6 – 77; 7 – 68; 8 – 74; 9 – 68; 10 – 90; 12 – 72; 13 – 83; 14 – 50; 15 – 57; 16 – 58; 18 – 65; 19 – 61; 20 – 58; 21 – 51; 22 – 62; 23 – 74; 24 – 70; 25 – 76; 26 – 75; 29 – 65; 30 – 73; 31 – 50; 32 – 70; 33 – 80; 34 – 69; 35 – 67; 36 – 67; 37 – 55; 38 – 59; 41 – 41; 42 – 46,5; 43 – 29; 44 – 35; 45 – 63; 46 – 71.

Termín riadneho (a opravného) zápočtu: V PONDELOK 2. MÁJA 2016:

(1)    marketingová (a semiotická) analýza a interpretácia reklamy o 11:30 v m. č. 373

(2)    test 1 – základné pojmy marketingovej komunikácie o 12:30 v m. č. 373

(3)    test 2 – analytické a metodologické nástroje marketingovej komunikácie v praxi o 13:15 v m. č. 373.

V prípade neskoršieho príchodu (meškanie viac ako 10 minút) je účasť irelevantná, termín je neabsolvovaný – zjednodušene: akoby ste mali 0 bodov, ak je to riadny, zapíše sa známka podľa bodov, ktoré ste získali, ak ste už riadny absolvovali a chcete ísť na opravný, nič sa nedeje, zapíšete sa na ďalší termín v MAISe.

Prajem veľa úspechov.

Výsledky testu Základy žurnalistiky 9. 4. 2018

Zverejňujem výsledky testu predmetu Základy žurnalistky z 9. 4. 2018. Číslo-%-Známka. 1-100-A; 2-100-A; 3-100-A; 4-100-A; 5-88-B; 6-100-A; 7-50-E; 8-71-C; 9-92-A; 10-50-E; 11-78-C; 12-50-E; 13-95-A.

Priebežné hodnotenie Marketingová komunikácia

Zverejňujem body z prvého zápočtového testu. Maximálny výsledok testu bol 35 b. Nazbieraných zápočtových bodov spolu za celý semester je maximálne 100.

Číslo – počet bodov. 1 – 9,5; 2 – 3; 3 – 22; 4 – 26; 5 – 19,5; 6 – 29; 7 – 29; 7 – 28 (1MSTb2); 8 – 8; 9 – 3; 10 – 27; 11 – 25; 12 – 13; 13 – 29; 14 – 9; 15 – 29; 16 – 29; 17 – 35; 18 – 19; 20 – 21; 21 – 33; 22 – 35; 23 – 33; 24 – 29; 25 – 28; 26 – 30; 27 – 30; 28 – 14; 29 – 25; 30 – 23; 31 – 29; 32 – 30; 33 – 29; 34 – 30; 35 – 31; 36 – 30; 37 – 31; 38 – 28; 39 – 25; 40 – 25; 41 – 31; 42 – 28; 43 – 27; 44 – 28; 45 – 29; 46 – 17,5; 47 – 14.

Prajem pekné veľkonočné sviatky.

Výsledky testu Základy žurnalistiky, 7.4.2018

Číslo - % - Známka. 1-87-B; 2-100-A; 3-100-A; 4-71-C; 5-63-D; 6-95-A; 7-84-B; 8-77-C.

Výsledky testov 22. 1. 2016 v m. č. 400

Zverejňujem výsledky testov predmetov Úvod do marketingu a manažmentu a Aplikovaný marketig. Číslo - % - Známka. 0 - podvádzanie - FX, 1 - 58 - E, 2 - 50 - E, 3 - 64 - D, 4 - 56 - E, 5 - 75 - C, 6 - 94 - A, 7 - 54 - E, 8 - 25 - FX, 9 - 91 - A, 10 - 56 - E, 11 - 68 - D, 12 - 40 - FX, 13 - 23 - FX, 14 - 50 - E, 15 - 63 - D.

Úvod do marketingu a manažmentu - test

Zverejňujem výsledky testu predmetu Úvod do marketingu a manažmentu z 11. 1. 2018. Číslo - % - Známka. 1-41-FX; 2-50-E; 3-43-FX; 4-20-FX; 5-50-E; 6-54-E; 7-50-E; 8-70-C; 9-19-FX.

Zverejňujem výsledky piatkového (15. 1. 2016) testu.

Zverejňujem výsledky piatkového (15. 1. 2016) testu. Známky budú zapísané v MAISe v priebehu zajtrajšieho dňa.

Číslo - % - Známka. 1 – 56 – E, 2 – 25 – FX, 3 – 50 – E, 4 – 50 – E, 5 – 91 – A, 6 – 56 – E, 7 – 62 – D, 8 – 62 – D, 9 – 12 – FX, 10 – 75 – C, 11 – 6 – FX, 12 – 81 – B, 13 – 87 – B, 14 – 87 – B, 15 – 50 – E, 16 – 62 – D, 17 – 40 – FX, 18 – 22 – FX, 19 – 53 – E, 20 – 91 – A, 21 – 68 – D, 22 – 22 – FX, 23 – 21 – FX, 24 – 56 –E, 25 – 50 – E, 26 – 19 – FX,27 – 81 – B, 28 – 63 – D, 29 – 62 – D, 30 – 81 – B, 31 – 81 – B, 32 – 84 – B, 33 – 81 – B, 34 – 63 – D,35 – 25 – FX, 36 – 75 – C, 37 – 50 – E, 38 – 81 – B, 39 – 81 – B, 40 – 75 – C, 41 – 68 – D, 42 – 87 – B. Opäť platí, že tí z Vás, ktorí sú na hrane, majú 50% budú mať výsledné hodnotenie E aj napriek známke z priebežného hodnotenia - aktivita im už bola započítaná v hodnotení testu.Test si, samozrejme, máte možnosť všetci opraviť. Vďaka za pochopenie.

Úvod do marketingu a manažmentu - 19.12.2017

Zverejňujem výsledky predmetu Úvod do marketingu a manažmentu. Číslo - % - Známka. 1 - 64 - D; 2 - 50 - E; 3 - 19 - FX; 4 - 19 - FX; 5 - 70 - C; 6 - 57 - E; 6 - 57 - E; 7 - 80 - B; 8 - 41 - FX; 10 - 82 - B; 10 - 41 - FX (č. 10 bolo uvedené 2x); 11 - 54 - E; 12 - 43 - FX; 13 - 70 - C; 14 - 54 - E; 15 - 50 - E; 16 - 65 - D; 17 - 70 - C; 18 - 84 - B; 19 - 76 - C; 20 - 38 - FX; 21 - 24 - FX; 22 - 57 - E; 23 - 80 - B. Na termín je potrebné prihlásiť sa v MAISe (najskôr možné po zápise známok).