Mgr. Peter Oborník, PhD.

narodený 20. februára 1984 v Liptovskom Mikuláši

Vzdelanie

Filozofická fakulta Prešovská univerzita
PhD., všeobecná jazykoveda
2008 - 2012

Filozofická fakulta Prešovská univerzita

Mgr., masmediálne štúdiá
2003 - 2008

Pracovné skúsenosti

PR a marketing | Ministerstvo vnútra SR
jún 2014 - súčasnosť

marketingový a PR manažér projektu SPOTs | K13 - Košické kultúrne centrá
september 2014 - august 2015

odborný asistent | Filozofická fakulta PU v Prešove
september 2012 - súčasnosť

lektor | ISM Slovakia v Prešove
február 2013 - február 2015

marketingový manažér | Bemaco
apríl 2012 - august 2014

programový a hudobný riaditeľ | Rádio Prešov
máj 2009 – apríl 2012

moderátor a redaktor | Televízia Prešov
január 2009 – jún 2011

moderátor a redaktor | Rádio Prešov
august 2007 – apríl 2012

projektový manažér a team leader | POLITEAS - youth centre Prešov
august 2003 - máj 2007